ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تعیین نرخ بر اساس طبقه‌بندی کیفی گندم

گندم به عنوان کالای استراتژیک، از اهمیت زیادی برخوردار است. این غله به عنوان یکی از محورهای اصلی در بحث امنیت غذایی، همواره مطرح بوده و هست. کشت کمی این محصول در کشور ما همواره وابسته به نزولات جوی بوده است و در سال‌های پربارش معمولاً تولیدی بالا داشته‌ایم و حتی در مواردی نیز صادرکننده بودیم اما بحث مهمی که تا کنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده، بحث کاشت گونه‌های کیفی گندم و توجه به روش‌های به‌زراعی و استفاده به موقع از کود، سم و غیره برای عمل‌آوری محصولی کیفی است.

 

خرید تضمینی با قیمت ثابت از کشاورزان، موجب شده کشاورزان انگیزه کافی برای توجه به عملکرد کیفی در کشت نداشته باشند. وقتی دولت همه ارقام گندم را با یک قیمت خرید می‌کند، چه فرقی هست بین محصول کشاورزی که دقت و همت در زراعت داشته و محصول پربار و باکیفیت تولید کرده با گندم‌کاری که در معیار تولید، فقط عملکرد کمی را مد نظر قرار داده است؟! لذا از آنجا که تأکید دولت‌ها همواره بر خودکفایی در کشت گندم و تأمین به‌موقع کالاهای استراتژیک خصوصاً گندم بوده است، اگر دولت روش‌های به‌زراعی و سیاست‌های ناظر بر اجرای الگوی کشت کیفی را در دستور کار قرار دهد، می‌توانیم تولید کیفی مناسبی از گندم داشته باشیم و با اختلاط به دست آمده از محل گندم‌های تولیدی کشور، به گندمی استاندارد دسترسی داشته باشیم.

در حال حاضر در کشور با معضل تغییر کیفیت استاندارد گندم در ماه‌های مختلف سال مواجهیم. زمان‌هایی که گندم‌های وارداتی در اختیار کارخانه‌های آرد قرار دارد، کیفیت گندم از استاندارد لازم برخوردار است و به تبع آن نان کیفی نیز داریم و برعکس، زمان‌هایی که تکیه بر تولید آرد از محل گندم‌های داخلی است، متأسفانه استاندارد کیفی لازم در گندم نداریم و دچار افت کیفیت نان می‌شویم و مشکلات دیگر لذا زمانی که سیاست‌های ناظر بر کشت گندم کیفی و تعیین نرخ خرید بر اساس کیفیت محصول در کشور اجرایی نشده، ما باید همه‌ساله گندم کیفی از محل واردات تأمین کنیم تا استاندارد گندم یکنواخت باشد. البته این موضوع در زمانی است که وضعیت جوی مناسب باشد و تولید محصول خوبی در کشور باشد اگرنه در سال‌هایی که نزولات جوی مناسب نیست، همیشه ما به درصدی از واردات وابسته هستیم که کارشناسان، برنامه‌ای دقیق برای واردات منظم گندم و حفظ ذخایر استراتژیک ارائه نموده‌اند. در نتیجه، بهترین راه برای استانداردسازی تولید گندم در کشور خرید و پرداخت بهای گندم، بر اساس طبقه‌بندی کیفی در تولید است و این سیاست هرچه زودتر انجام شود، بحث تأمین غذای سالم که هدف دولت‌ها و سیاست‌گذاران است محقق می‌گردد.

 

خبرنگار: ندا کاظمی ترکی