اخبار جهان

ساختار شیمیایی گلوتن
22 خرداد 1403

گلوتن به عنوان سنگ‌بنای تولید آرد و نانوایی در صنایع غذایی، در تعیین بافت و کیفیت محصولات مختلف، نقش اساسی دارد. در این مقاله، نقش اساسی گلوتن، از ترکیب مولکولی آن گرفته تا فناوری‌های پیشرفته که آن را آنالیز می‌کند، بررسی شده است.

مجلس