ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد گندم تبریز:

شرایط برای تولید آرد باکیفیت، مهیا است

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد گندم تبریز گفت: 12 سال است که به عنوان مدیر کنترل کیفیت مشغول به فعالیت هستم و از آن‌جا که آزمایشگاه، قلب کارخانه است، تمام فرایند ورود گندم تا تولید آرد، در آزمایشگاه رصد می‌شود.

 

مجتبی رعنایی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: در آزمایشگاه کارخانه آرد گندم، انواع آزمایشهای روتین آرد انجام میشود و گندم در تمام مراحل مورد آزمایش قرار میگیرد تا با توجه به نوع محصول، اختلاط و ذخیرهسازی شود.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم آرد باکیفیت برای هر نوع محصول تولید شود و کیفیت، ثبات داشته باشد تا رضایت مشتری جلب گردد.

رعنایی در بخش دیگری از گفتههای خویش با اشاره به مشتریمداری بیان کرد: آزمایشگاه این کارخانه دارای ایزو و PRPS مخصوص ارتباط با مشتری است. در این سیستم، میزان رضایت نانوایان بررسی میشود و چنانچه مشکلی در کیفیت موجود باشد، شخصاً به دستور مدیریت، نمونهبرداری و تطبیق آرد انجام خواهد شد و در صورت نیاز، آرد را تعویض کرده یا با روش اختلاط آرد، مشکل را برطرف خواهیم کرد.

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد گندم تبریز در پایان گفت: وظیفه ما به عنوان مسئول فنی، فراهم کردن شرایطی است که محصول سالم و باکیفیت به دست مشتری برسد. در زمینه تولید آرد باکیفیت، جناب مهندس عزیزی، مدیرعامل کارخانه، هیچگونه حمایتی را از ما دریغ نمیکنند و همواره پشتوانه ما هستند.