ارسال به دوست  نسخه چاپي 

شورای بین‌المللی غلات از کاهش تجارت جهانی آرد خبر داد

با کاهش ارسال محموله‌ها به بخش‌هایی از آسیا، پیش‌بینی شورای بین‌المللی غلات (IGC) برای تجارت جهانی آرد گندم در سال 2022-2021 با 900 هزار تن (معادل گندم) یا به عبارتی 6 درصد کاهش، به 13/9 میلیون تن کاهش یافته است.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain ، این دادهها که از سوی IGC در 21 آوریل (یکم اردیبهشتماه) منتشر شد، نشان داد که این رقم در سال جاری، کمی افزایش تجارت نسبت به معاملات سال گذشته با 13/7 میلیون تن را شاهد است اما همچنان نزدیک به 4 میلیون تن کمتر از رکورد ثبت شده در سال تجاری 2017-2016 است.

شورای بینالمللی غلات اعلام کرد که بخش عمدهای از کاهش تجارت در سهماهه اخیر، با کاهش چشمانداز تجارت در کشورهایی که به طور معمول بزرگترین واردکنندگان گندم جهان بودهاند، مرتبط است. پیشبینی میشود واردات عراق نسبت به سه ماهه قبل 500 هزار تن کاهش یابد و همچنین میزان مصرف افغانستان 300 هزار تن کمتر شود. با این حال انتظار میرود واردات عراق همچنان در پی کاهش چشمگیر برداشت داخلی، افزایشی قابل توجه را نسبت به سال گذشته داشته باشد و به 2/2 میلیون تن (از 1/9 میلیون تن در سال گذشته) برسد.

کاهش سالانه واردات آرد از سوی افغانستان از 2/5 میلیون تن به 1/7 میلیون تن، عمدتاً ناشی از کاهش 22 درصدی صادرات محمولههای قزاقستان است که به دلیل نگرانی در خصوص امنیت غذایی در پی جنگ روسیه و اوکراین، صادرات گندم و آرد را محدود کرده است.

علاوه بر قزاقستان، سایر صادرکنندگان عمده که نسبت به پیشبینیهای قبلی، صادراتشان کاهش یافته است، عبارتند از ترکیه (600 هزار تن کاهش)، اوکراین (300 هزار تن کاهش) و مصر (200 هزار تن کاهش).

صادرات محمولههای آرد گندم هند در حدود 400 هزار تن، از کل سال 2021-2020 فراتر رفته است که به دلیل افزایش قابل توجه در صادرات به اندونزی، امارات، سریلانکا و بخشهایی از جنوب صحرای آفریقا است.

در پیشبینیهای اولیه IGC برای سال تجاری 2023-2022، تجارت جهانی آرد با رشد 6 درصدی به 14/8 میلیون تن میرسد. این افزایش در پی تخمین واردات بیشتر از عراق، پیشبینی میشود. چشمانداز ضعیف تولید، احتمالاً نیازهای وارداتی را در سطحی بالا نگه میدارد. همچنین پیشبینی میشود که واردات افغانستان در فصل آینده با فرض افزایش واردات محموله از قزاقستان، افزایش یابد.

این شورا پیشبینی میکند که ترکیه، با افزایش میزان محمولههای صادراتی، برداشت بیشتر گندم و تقاضای بالا از خارج از کشور، بزرگترین صادرکننده جهان در سال 2023-2022 باقی بماند.

در صورت تحقق پیشبینیهای IGC، میزان تجارت آرد در سال 2023-2022 بیشتر از 14/7 میلیون تن در سال 2020-2019 خواهد بود.