ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

هـدف از توزیع آرد بین روسـتاییان، ارائه خدمات بهتر است

دکتر اسماعیل قادری‌فر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع ۸۶۹ هزار و ۷۱۹ تن آرد بین روستاییان سراسر کشور خبر داد.

 

وی با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد بین روستاییان توزیع شد، بیان کرد: در راستای خدماترسانی به روستاییان و کشاورزان و همچنین براساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد و کالاهای اساسی میکند.

قادریفر هدف از توزیع آرد بین روستاییان را ارائه خدمات بهتر دانست و خاطرنشان کرد: از مهمترین مزایای این اقدام تعاونیهای روستایی، کاهش رفت و آمد روستاییان و صرفهجویی در وقت و هزینه است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: سهمیه آرد هر شهرستان براساس آمار جمعیت شهری و روستایی محاسبه میشود.

وی با بیان اینکه عمده شرکتهای تعاونی روستایی، عامل توزیع آرد روستاییان هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث توزیع آرد در سطح کشور، هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

قادریفر اظهار کرد: در صورت توجه به قابلیتها و پتانسیلها، شبکه تعاون روستایی میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور به ویژه در جوامع روستایی ایفا کند.