ارسال به دوست  نسخه چاپي 

شماری از رؤسای اتحادیه‌های نانوایان کشور در گفت‌وگو با نگاه هستی مطرح کردند:

تعیین نرخ نان، کشوری شود/ برگزاری مراسم تقدیر از نانوایان در برخی از استان‌ها

سال ۱۴۰۰، سالی پرتلاطم برای صنف نانوایان قلمداد می‌شود. از ابتدای این سال، نانوایان دغدغه تغییر نرخ را داشتند و می‌خواستند دولت به تقاضای آن‌ها جامه عمل بپوشاند.

 

با برگزاری انتخابات و تغییر دولت، چنین تصمیمی ملغا شد و شرایطی را ایجاد کرد که دلخواه نانوایان نبود اما پس از آن با شکلگیری کابینه، کم کم موضوع اصلاح نرخ نان در دستور کار دولت قرار گرفت و این یکی از مهمترین اتفاقات برای حوزه نان کشور در سال ۱۴۰۰ است که میتوان به آن اشاره کرد.

در کنار این موضوع، برخی از مسائل دیگر نیز اتفاق افتاد که از آن جمله، تقدیر از نانوایان نمونه در استانهای مختلف کشور بود. در همین زمینه با شماری از رؤسای اتحادیههای نانوایان در سراسر کشور، گفتوگوهایی ترتیب دادیم تا آنها نیز نظر خود را در مورد مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۰ بیان کنند.

ابوذر گلمحمدی، رئیس اتحادیه نانوایان همدان، مهمترین اتفاق برای نانوایان این استان در سال ۱۴۰۰ را اعلام نرخ نان بیان کرد.

وی افزود: نان در همدان ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و به نوعی قیمت نان در این استان اصلاح شد.

گلمحمدی خواستار آن شد که مسئولان دولتی با توجه به نرخ تورم سالانه مواد اولیه، خمیرمایه و بیمه، نرخ نان را هم سالانه تعیین کنند چرا که مردم در این شرایط، بهتر وضعیت نرخ نان را میپذیرند.

در ادامه مصیب بهرامی، رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین هم گفت: مهمترین رویداد سال ۱۴۰۰ برای صنف نانوایان استان قزوین، تقدیر از نانوایان نمونه استان بود که با همکاری کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان و اداره کل غله استان انجام شد.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در استان قزوین صورت پذیرفت و امیدواریم که در سالهای آینده هم مراسم تقدیر از نانوایان، در این استان برگزار شود.

در ادامه، احترامی، رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس هم اظهار کرد: مهمترین اتفاق در سال جاری برای نانوایان استان هرمزگان، این است که کماکان نرخ جدید برای این استان در نظر نگرفتهاند و شرایط نانوایان استان بسیار دشوار شده است!

وی افزود: در نظر نگرفتن نرخ بهموقع برای نانوایان، به این صنف آسیب میزند و امیدواریم که در سال آینده، شاهد تحول در زمینه قیمتگذاری برای این صنف باشیم.

رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس اضافه کرد: در شرایط فعلی، نرخ به صورت استانی در نظر گرفته میشود اما پیشنهاد میکنیم تعیین نرخ نان را کشوری کنند تا قیمت نان در سراسر کشور یکسان باشد و بسیاری از معضلات، مرتفع شود.

محمدی، رئیس اتحادیه نانوایان رشت هم بیان کرد: یکی از اتفاقاتی که این صنف را آزار میدهد، در انحصار قرار گرفتن آرد است. از سوی دیگر موضوع نرخ نان مطرح است که نانوایان را به ویژه در استان گیلان، آزرده کرده است.

وی خواستار آن شد که تصمیمگیری برای نرخ نان، کشوری شود تا تمامی نانوایان از شرایط یکسان بهرهمند گردند.

ناصر اسدی، رئیس اتحادیه نانوایان سنندج نیز گفت: مهمترین اتفاق در سال ۱۴۰۰ در صنف نانوایان کردستان، موضوع تقدیر از نانوایان استان بود که برای اولین بار پس از سالها در این استان انجام شد.

وی افزود: کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان به همراه اداره کل غله استان، موضوع تقدیر از نانوایان را در دستور کار قرار داد که خوشحالی و تقویت انگیزه و رقابت را برای نانوایان به دنبال داشت.

اسدی اظهار کرد: از دیگر اقدامات حائز اهمیت، تعیین نرخ نان پس از مدت‌‌ها در استان کردستان است که پس از همسانسازی نرخ با استانهای همجوار، به همت مسئولین استانی، برای نانوایان این استان هم نرخ تعیین شد.