ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کشورهایی که نیاز به کمک خارجی برای غذا دارند

به گزارش نگاه هستی به نقل از سایتFAO ، FAO ارزیابی می‌کند که در سطح جهان 44 کشور، از جمله 33 کشور در آفریقا، 9 کشور در آسیا و دو کشور در آمریکای لاتین و کارائیب، نیاز به کمک خارجی برای غذا دارند.

 

مناطق بحرانی نگران کننده افغانستان و منطقه Tigray در اتیوپی است، جایی که درگیریها شرایط ناامنی غذایی را از قبل شکننده کرده است، و در هائیتی و جنوب ماداگاسکار به دلیل بلایای طبیعی و شوکهای جوی ایمنی غذایی در خطر است.

در سطح جهانی، تأثیر همهگیری COVID -19 همچنان امنیت غذایی را تضعیف میکند.

 

مناطق برجسته آفریقا

سیل در غرب آفریقا و شرق آفریقا باعث خسارت و تلفات محصول در مناطق محلی و رکودهای کوچک تولید در سال 2021 شد، اما مجموع خروجیها هنوز پیش بینی میشود بالاتر از  میانگینها ​​باقی بماند.

درگیریهای بی وقفه در هر دو ناحیه همچنان ناامنی غذایی را افزایش میدهد. 

 

خشکسالی آسیا

شرایط در کشورهای شرق نزدیک تولید غلات را به زیر میانگین ​​رساند، در حالی که شرایط اقتصادی اجتماعی ضعیف در چندین کشور، تأثیرات بر کشاورزی و امنیت غذایی، به ویژه در افغانستان و جمهوری عربی سوریه را تشدید کرد. در شرق دور، تولید گندم در سال 2021 به بالاترین حد خود رسید. در کشورهای مستقل مشترک المنافع آسیا، کمبود بارندگی باعث محدود شدن عملکرد میشود هم چنین باعث میشود کل تولید غلات در سال 2021 زیر میانگین ​​باشد.

 

آمریکای لاتین و کارائیب

تأثیر دو بلای طبیعی همزمان در هائیتی خسارتهای کشاورزی را به همراه داشت و به طور قابل توجهی وضعیت ناامنی غذایی وخیمتر شد.

 در کشور در آمریکای جنوبی، خشکیهای طولانی مدت در برخی از کشورهای اصلی تولید کننده باعث کاهش عملکرد محصول شد، اما کشت وسیعتر در مزارع،  بخشی از اثرات کاهش بهره وری محصول را جبران میکند و به حفظ برداشت 2021 بالای میانگینها کمک میکند.

 

مروری بر عرضه و تقاضای غلات

میزان تولید غلات و ذخایر جهانی کاهش یافت، اما عرضه کلی در 2021/22 کافی است.

شرایط خشکسالی مداوم در چندین کشور عمده تولیدکننده منجر به کاهش 29.3 میلیون تنی نسبت به پیش بینی تولید غلات فائو در سال 2021 شده است.

 با وجود این کاهش، تولید جهانی غلات همچنان 0.7 درصد (18.7 میلیون تن) نسبت به سال 2020 افزایش مییابد.

در میان غلات اصلی و مهم، پیش بینی تولید جهانی گندم در سال 2021 بیشترین تجدید نظر نزولی را در پیش بینیهای ماهانه داشته است و از ژوئیه 15.2 میلیون تن کاهش یافته و به 769.5 میلیون تن رسیده است که 0.7 درصد (5.7 میلیون تن) کمتر از بازده سال قبل است. این کاهش عمدتاً نشان دهنده تأثیر منفی شرایط خشکسالی طولانی مدت بر عملکرد در ایالات متحده آمریکا، کانادا و تا حدودی قزاقستان و همچنین شرایط نامساعد جوی در روسیه است که تلفات محصولات زمستانی را افزایش داده و شرایط خشکسالی مداوم در چندین کشور عمده تولیدکننده منجر به کاهش 29.3 میلیون تنی نسبت به پیش بینی تولید غلات فائو در سال 2021 شده است.

شرایط خشکسالی مداوم در چندین کشور عمده تولیدکننده منجر به کاهش 29.3 میلیون تنی نسبت به پیش بینی تولید غلات فائو در سال 2021 شده است.

میزان عملکرد را در مقایسه با انتظارات قبلی کاهش داده است.

 

تولید جهانی جو در سال 2021 نیز وجود دارد

با کاهش عملکرد 6 میلیون تنی در ایالات متحده آمریکا و کانادا کاهش یافته است. پیش بینی فائو از تولید جهانی برنج در سال 2021 از ماه ژوئیه تا کنون 400000 تن کاهش یافته و به 519 میلیون تن رسیده است که هنوز 0.9 درصد (4.8 میلیون تن) بالاتر از تولید 2020 است.

این امر به علت کاهشی بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، در ژاپن و آمریکا و کمبود آب برای آبیاری در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.

پیش بینی ذخایر غلات در جهان  از ژوئیه 27 میلیون تن کاهش یافته و به 809 میلیون تن رسیده است و در حال حاضر به احتمال زیاد 0.9 درصد (7 میلیون تن) نیز افت نشان میدهد. نسبت ذخایر جهانی به مصرف غلات در سال 2021/22 برابر 28.1 درصد است که نسبت به 29 درصد 2020/21 کاهش یافته است.

با کاهش چشم انداز تولید در کانادا، ایالات متحده آمریکا،  روسیه و قزاقستان کاهش سالانه بیشتر در کشورهای اصلی صادر کننده متمرکز شده است. با این کاهشها ذخایر پایانی گندم در ایالات متحده آمریکا به پایینترین سطح خود در هشت سال اخیر میرسد، در حالی که پیش بینی میشود در کانادا به پایینترین سطح خود در 40 سال گذشته برسد.

 

مروری بر تولید آسیا

تخمین زده میشود تولید کل غلات در آسیا در سال 2021 به بیش از 1469 میلیون تن برسد که حدود 1 درصد بیشتر از سطح سال قبل است. افزایش سالانه بیشتر منعکس کننده خروجیهای بزرگ در شرق دور است، جایی که مجموع تولید گندم در سال 2021 به میزان بی سابقهای رسید. به طور مشابه، تولیدات در مزارع در منطقه شرقی دور به دلیل بارش بارانهای موسمی،  در سطح بالاتر از متوسط ​​پیش بینی میشود.

در مقابل، خشکی گسترده در کشورهای آسیایی مستقل مشترک المنافع و مناطق شرق نزدیک، میزان تولید کل گندم  ​​در سال 2021 را به زیر میانگینها برد.

شرایط بد اقتصادی اجتماعی و ناامنی مداوم در چند کشور خاور نزدیک نیز به برداشت کم محصول در سال 2021 کمک کرد.

 

مروری بر تولید آمریکای لاتین و کارائیب

تولید غلات در آمریکای لاتین و کارائیب 276 میلیون تن در سال 2021 تخمین زده  شده است که حدود 5 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله میباشد. خروجی بزرگ، عمدتاً منعکس کننده خروجیهای بالاتر غلات  ​​در آمریکای جنوبی است که ناشی از سطح وسیع کاشت ذرت است.

با این حال، بارشهای نامطلوب باران در چندین کشور باعث کاهش عملکرد و منجر به کاهش سالانه تولید ذرت شد. در مورد گندم که در سه ماهه آخر سال 2021 برداشت میشود، پیش بینی اولیه به تولید بالای میانگینها ​​اشاره دارد که نشان دهنده سطح وسیعی از کشت است.

در آمریکای مرکزی، تولید غلات  ​​در مکزیک کمیکمتر از میانگینها پیش بینی میشود زیرا شرایط آب و هوایی خشک در اوایل سال 2021 بر ذرت و عمده محصولات سورگوم تأثیر میگذارد. در دیگر مناطق دیگر نیز محصول اصلی فصل 2021 ذرت در حال برداشت است و انتظار میرود تولید آن تقریباً در سطح متوسط ​​باشد، در حالی که زلزله و افسردگی گرمسیری در هائیتی باعث خسارت و تلفات محصول شد.

 

مروری بر تولید آفریقا

مجموع تولید غلات در آفریقا 220 میلیون تن در سال 2021 پیش بینی شده است که 7 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله و تا حدی بالاتر از میزان تولید در سال 2020 میباشد. رشد پیش بینی شده تولید در سال 2021 عمدتاً بازتاب محصول زیاد در آفریقای جنوبی و شمال آفریقا را نشان میدهد.شرایط آب و هوایی فصلی باعث افزایش سطح زیر کشت و عملکرد غلات شد.

در آفریقای شرقی و غرب آفریقا، محصولات غلات فصل 2021 در حال برداشت

هستند و پیش بینی میشود که تولید کل در هر ناحیه بالاتر از حد متوسط ​​باقی بماند. با این حال، بارانهای شدید که باعث سیل و در نتیجه خسارت به محصولات و همچنین تأثیر درگیریهای مداوم شده است، باعث کاهش سالانه تولید در هر منطقه شده است.

پیش بینی میشود که تولید غلات در آفریقای مرکزی سالانه تقریباً بدون تغییر باقی بماند، در حالی که درگیریها باعث تضعیف فعالیتهای کشاورزی و مهار ظرفیتهای تولیدی میشود.