ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسئول آزمایشگاه اداره غله استان البرز:

بازرسی و نمونه‌برداری از کارخانجات آرد سازی استان در راستای تولید باکیفیت نان

مسئول آزمایشگاه اداره غله استان البرز گفت: در آزمایشگاه این اداره کل، نمونه‌برداری از واحدهای نانوایی در راستای نظارت بر تولید نان باکیفیت انجام می‌شود که جزو وظایف دائمی ما است.

علی قائمی در گفتگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: بازرسیهای ماهیانه از کارخانههای آردسازی و نمونه برداری و انجام آزمایشات در دستور کار ما قرار دارد تا در نهایت آرد استحصالی مطابق با استانداردهای لازم باشد .

قائمی با اشاره به نظارت بر واحدهای خبازی در سطح استان هم گفت: با توجه به نامه ابلاغی از سوی بازرسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در خصوص تشکیل گشتهای مشترک این اداره کل تیمهایی در قالب گشتهای مشترک با همکاری بازرسی سازمان صمت ، فرمانداریها ، اتحادیهها و نمایندگان کنترل کیفی این اداره کل تشکیل و واحدهای نانوایی استان را مورد بازرسی قرار داده اند .

مسئول آزمایشگاه اداره کل غله استان البرز در پایان گفت: در نهایت در استان البرز تلاش میشود تا نظارتهای همهجانبه بر فرایند تولید نان کیفی بطور مستمر ادامه داشته باشد .