ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگوی اختصاصی تاکید کرد:

بازنگری استاندارد گندم و اجباری کردن استاندارد دستگاه‌های پخت نان و شیرینی

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در بازنگری استاندارد گندم، مباحثی در شورای عالی استاندارد مطرح شده که به دلیل اختلاف نظر با جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

 

 

شریعتی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: به زودی در بازنگری استاندارد گندم، با ارگانهای مربوطه به نظری یکسان خواهیم رسید.

وی افزود: اقداماتی درباره استاندارد گندم در دستور کار است که نتیجهبخش بودن آن میتواند تأثیر بسزایی بر افزایش کیفیت آرد و نان داشته باشد.

شریعتی همچنین درباره بازنگری استاندارد آرد و تفاهمنامه با وزارت بهداشت که چندی پیش در دستور کار قرار گرفته بود، گفت: رعایت استاندارد آرد در شورای عالی سلامت که بر عهده وزارت بهداشت است، اجباری شده و در این زمینه، سازمان استاندارد مسئولیتی ندارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه درباره موضوع استانداردسازی دستگاههای پخت نان و شیرینی تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه، این است که دستگاههای پخت نان و شیرینی، ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند بنابراین استانداردسازی این دستگاهها، در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: سازمان استاندارد معتقد است که باید دستگاههای پخت نان و شیرینی به سمت صنعتی شدن بروند تا سلامت مردم تضمین شود و ما برای تحقق این موضوع، از تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد.