ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مهندس سنادی‌زاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر:

انواع بوروکراسی خصوصا در سامانه نیما، مانعی برای صادرات

بازارهای كشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، بازارهایی خوب و در دسترس هستند که به دلیل وجود فرهنگ مشترک و همچنين مسيرهاي دسترسي مناسب، فرصتی مناسب برای صادرات آرد ایران محسوب می‌شوند اما متأسفانه بی‌توجهی و نبود سیاست‌های پایدار در حوزه صادرات، موجب شده کشورهاي آسیای ميانه و ترکیه از ظرفیت این بازارها که همسایه ما هستند، استفاده کنند که البته تأکید رئیس جمهور منتخب بر فعال‌سازی بازار صادرات و ارزآوری، این امید را ایجاد کرده که سیاست‌های حمایتی و تسهیل بستر صادرات، در دستور کار قرار گیرد.

 

در این راستا گفتوگویی داشتیم با مهندس سنادیزاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر که یکی از کارخانههای نزدیک به کشور عراق است.

وی با بیان اینکه رونق صادرات علاوه بر اینکه موجب ارزآوری و رونق اقتصاد میشود، ظرفیت خالی کارخانههای آرد را نيز فعال میکند، اظهار کرد: واحدهای صنعتی آردسازی در کشور، اکثراً دارای تجهیزات و تکنولوژی مدرن هستند و خیلی از واحدها نیز با هدف رشد تولید صادراتی، براي بهروزرسانی خطوط تولید و بهکارگیری نیروی انسانی ماهر اقدام نموده و تحقیق بازار و مشترييابي کردند اما متأسفانه با توجه به شرایط موجود در کشور و افت تولید داخلی گندم، صادرات محدود به عبور موقت شد و بسیاری از واحدهای صنعتی، بازارها را واگذار کردند.

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر با اشاره به اینکه کارخانههایی که بحث واردات به صورت عبور موقت گندم و صادرات آرد را داشتهاند، با مشکلاتی از قبیل تخصیص به موقع ارز، بوروکراسی و کاغذبازیهای اداری، ترخیص کالا و غیره مواجه هستند، تصریح کرد: برای دریافت ارز نیمایی، زمان زیادی باید صرف شود که این دوره، فعالیتهای تجاری را مختل میکند و مشتریان شرکتها از دست میروند. از طرفی حجم واردات به گونهای است که مقادير بالاي گندم با پرداخت نقد، عبور موقت را در اختیار چند شرکت بزرگ قرار داده و شرکتهای کوچکتر با توجه به شرایط، امكان اقدام ندارند لذا برای فعال شدن همه کارخانهها در حوزه صادرات، بهتر است اگر گندم با شرایط عبور موقت است، بازپرداخت ارز حاصل از صادرات هم عبور موقت باشد و ضمن تسريع در شرايط دريافت ارز، وضعيت بازپرداخت آن نيز تسهيل گردد.