ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی رشت:

منتظر دریافت نرخ جدیدمان هستیم

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی رشت با اشاره به گندم‌های وارداتی و اختلاط آن، وضعیت کیفی آرد را در شهر رشت مطلوب دانست و گفت: دغدغه اصلی ما در حال حاضر نرخ نان است.

 

عادل محمدی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: عدم بهروزرسانی نان برخلاف سایر کالاها، موجب شده است که پخت نان با قیمت کنونی و افزایش چند برابری هزینه تولید، برای نانوایان توجیه اقتصادی نداشته باشد و این موضوع ناخودآگاه بر کیفیت نان تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر با افزایش قیمت در تمامی اقلام مواجه هستیم اما نان همچنان از بهروزرسانی نرخ مبرا است!

محمدی با بیان اینکه در تعدادی از استانها افزایش نرخ نان صورت گرفته اما در استان گیلان همچنان نانوایان در انتظار به سر میبرند، اظهار کرد: تمام تلاشهای لازم را در جهت افزایش قیمت نان خواهیم کرد و امیدوارم استانداری و نهادهای مرتبط در این خصوص، همکاریهای لازم را با ما داشته باشند.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی رشت، شرایط آرد و نان کشور به گونهای است که نیاز به یکسانسازی و آزادسازی نرخ دارد زیرا با شرایط کنونی و پرداخت هزینههای بسیار یارانه و ثبات نرخ نان، تنها محصول آن، نارضایتی تولیدکننده و مصرفکننده است.

 

کیفیت آردهای شهر رشت مطلوب است

محمدی گفت: با توجه به وجود کارخانههای مدرن استان گیلان و واردات گندم و اختلاط آن در اداره کل غله، نانوایان شهر رشت مشکلی بابت کیفیت آرد ندارند اما افزایش هزینههای تولید از قبیل خمیرمایه، دستمزد، بیمه و هزینههای حامل، کار تولید را سخت کرده است.