ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران:

هدف ما، تسریع تأمین و توزیع آرد نانوایی‌ها در کشور است

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در حال حاضر، قسمت اعظم تأمین نان کشور به دست نانوایان سنتی و بخش کمی هم بر عهده نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم و کارخانه‌های نان صنعتی است و همه این زنجیره تلاش می‌کنند و در کنار گرمای تنور می‌ایستند تا سفره مردم بدون نان نباشد.

 

جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: از مشکلات نانوایان در بعدهای مختلف باخبر هستیم و در حد توان، تلاش می‌کنیم تا چالش‌های آن‌ها برطرف شود. بر اساس وظیفه، از طریق سامانه‌ها، آرد مورد نیاز در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.

وی درباره مهم‌ترین اقدام برای صنف نانوایان اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه خرید آرد به صورت متمرکز، تمام اطلاعات نانوایان ثبت و عملکرد آنان از بابت خرید آرد، مشخص و شفاف شده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: با توجه به تصمیمات کارگروه آرد و نان استان‌ها، دسترسی نانوایان به کارخانه‌های آرد مهیا شده است.

جلالی با اشاره به مصرف آرد بیان کرد: در حدود 6 میلیون و 700 هزار تن آرد در 10 ماه اخیر از سوی نانوایان یارانه‌ای‌پز نوع 1 و 2 مصرف شده است. در پخت آردهای نوع 1، در مجموع 56 هزار و 469 واحد نانوایی سنتی داریم که شامل لواش، تافتون، بربری، خشکه‌پزی محلی و سنگک می‌شود و در نوع 2، 24 هزار و 629 واحد نانوایی مشغول به فعالیت هستند. 

وی افزود: در مجموع، 81 هزار و 205 واحد نانوایی در سطح کشور در حال پخت هستند که 27 هزار و 744 واحد (معادل 34 درصد) نان لواش، 19 هزار و 295 واحد نان تافتون (معادل 24 درصد)، 22 هزار و 395 واحد نان بربری (معادل 27 درصد) و 9810 واحد (معادل ۱۲ درصد) نان سنگک هستند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره شمار واحد‌های نانوایی حجیم و نیمه‌حجیم و نان صنعتی نیز بیان کرد: 4 هزار و 257 واحد در بخش نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و نان صنعتی مشغول به تولید نان هستند.

جلالی اظهار کرد: نانوایی‌های نوع 1 با 56 هزار و 470 واحد، معادل 63/4 درصد از نانوایی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و نانوایی‌های نوع 2، 27/7 درصد سهم نانوایی‌ها را در کشور دارند. ضمن آنکه 8/8 درصد از نانوایی‌ها بر اساس الگوی نوع 6 هستند و این مجموعه بزرگ، تلاش می‌کنند تا نان مردم را تأمین کنند.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران