ارسال به دوست  نسخه چاپي 

برای خودکفایی، دانش کشاورزی لازم است نه دعای باران و افزایش نرخ

غیرقابل پیش‌بینی بودن میزان برداشت گندم به عنوان محصولی که نقش محوری در تأمین غذای مردم دارد، معضلی است که با آن مواجه هستیم. به گفته کارشناسان امر، 6 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور موجود و قابل بهره‌برداری است که در اراضی ذکر شده، با سطح عملکرد متفاوت روبه‌رو هستیم.

 

برای مثال، دو کشاورز از یک مساحت زمین زراعی، عدد متفاوتی برداشت دارند و گاهی دیده شده کشاورز نمونه در یک استان، 4 برابر کشاورز دیگر برداشت محصول داشته است که این موضوع نشان می‌دهد اصول علمی و فنی مرتبط با کاشت، داشت، برداشت و آبیاری، از سوی درصد کمی از کشاورزان رعایت می‌شود و اگر از 6 میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود، به درستی بهره‌برداری شود، باید در سال‌های پرآبی، 18 میلیون تن و در سال‌های خشکسالی حداقل 12 میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم اما متأسفانه آمار خرید، در سال‌های خشکسالی عدد 4/5 میلیون تن بوده است. در واقع بیشتر سطح عملکرد کمی تولید گندم در کشور ما، وابسته به نزولات آسمانی است، نه دانش و علم کشاورزی...

در دنیای مدرن کشاورزی، پیش‌بینی تولید از طریق تهیه عکس‌های ماهواره‌ای و ارزیابی اطلاعات مرتبط با کشت امکان‌پذیر است اما متأسفانه در کشور ما در تولید محصولات کشاورزی، اشکالاتی فراوان وجود دارد که ناشی از سوءمدیریت مسئولین مرتبط و تأکید بی‌جا فقط روی مسأله نرخ خرید تضمینی است که کشاورز را از اهداف تولید دانش‌محور محصولات کشاورزی و به‌روزرسانی الگوهای کشت در جهت تولید بهینه کمی و کیفی گندم حتی در استان‌های تولیدکننده، دور کرده است لذا اگر مسئولین واقعاً تأکید بر خودکفایی گندم به عنوان کالایی استراتژیک دارند، روی اصول علمی و فنی کشاورزی و آبیاری تأکید کنند وگرنه افزایش نرخ گندم به تنهایی، دردی را دوا نخواهد کرد.

 

خبرنگار: ندا کاظمی ترکی