ارسال به دوست  نسخه چاپي 

دکتر حسين يزدجردي، رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران:

فعالان صنعت آرد و نان با رعايت پروتکل بهداشتي، به نحو احسن در حال فعاليت هستند

پروتکل عمومي وزارت بهداشت که براي کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران نيز ارسال شده، در واحدهاي آردسازي سطح کشور اجرا مي‌شود.

دکتر حسين يزدجردي، رئيس کانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران در گفتوگو با نشريه نگاه هستي با ذکر مطلب فوق افزود: با شيوع ويروس کرونا در کشور، واحدهاي توليد آرد با تهيه وسايل ضدعفونيکننده، ماسک و دستکش و آموزش کارکنان خود نسبت به رعايت پروتکلهاي بهداشتي اقدام نمودند و همچنين عمليات تبسنجي به صورت روزانه انجام ميشود.

دکتر يزدجردي با بيان اينکه قبل از اعلام سياست دولت در خصوص فاصلهگذاري اجتماعي، اين موضوع در واحدهاي آردسازي اجرا شد، گفت: در حال حاضر تمامي پرسنل خدوم صنعت آرد کشور با رعايت موازين بهداشتي در اين مقطع زماني خاص، بدون وقفه در حال فعاليت هستند.

وي افزود: از اسفندماه سال گذشته از همکاران درخواست نموديم در تعطيلات نوروز سر کار حاضر شوند و عليرغم خستگي ناشي از سال گذشته که به دلايلي تمام تعطيلات را در حال فعاليت بودند، هم اکنون نيز با تمام توان مشغول به انجام وظايف خود هستند و تمام تلاش پرسنل توليد آرد و نان کشور، تأمين اين کالاي ضروري و سهولت دسترسي به نان، کالاي اصلي سبد غذايي مردم ايران است.