ارسال به دوست  نسخه چاپي 

ادامه بحران کمبود نیروی کار نانوایی در جهان

در صورت عدم اقدام برای معکوس کردن روند فعلی رو به کاهش نیروی کار، انتظار می‌رود صنعت نانوایی تجاری تا سال 2030 دارای 53 هزار و 500 ظرفیت خالی شغلی باشد.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از bakingbusiness، این دادههای مربوط به کمبود نیروی کار صنعت نانوایی، از سوی شرکت تحقیقاتی ndp/analytics  با مشارکت انجمن نانوایان آمریکا منتشر شد.

رئیس و مدیر اجرایی  ABA در اظهار نظر در مورد یافتههای این تحقیق، کمبود پیشبینیشده در بخش نیروی کار را شکافی خواند که بنیان صنعت را تهدید میکند و نیاز به اقدام فوری و جمعی دارد.

وی گفت: کمبود فزاینده نیروی کار در حال حاضر، با تلاش کارفرمایان برای پر کردن موقعیتهای خالی احساس میشود. در همین حال نیز تعداد فزایندهای نیرو‌های کار سالخورده وارد دوران بازنشستگی خود میشوند. 

پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی در بخش تولید، مهندسی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و حمل و نقل و توزیع، دغدغه اصلی نانوایان است.

تا سال 2030، اثر دنباله‌دار این کمبودها در سراسر زنجیره تأمین احساس خواهد شد و بر جوامع و مشاغل در سراسر جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

طبق آمار‌ها در ایالات متحده، مناطق غرب میانه با 13 هزار و 400 ظرفیت خالی، جنوب با 12 هزار و 900 ظرفیت خالی، غرب با 10 هزار و 300 ظرفیت خالی، شمال شرقی با 10 هزار و 300 ظرفیت خالی در بخش نانوایی رو‌به‌رو هستند.

تلاش‌ها در سطح جهان بر ضرورت حفظ عرضه بدون وقفه، تولید محصولات نانوایی باکیفیت، هموار کردن مسیرهای شغلی موفق و تضمین عدالت و امنیت غذایی در سراسر کشور تأکید دارد. در همکاری با ذی‌نفعان صنعت، ما متعهد به حفاظت از آینده صنعت خود و در خدمت جوامعی هستیم که راه‌حلهایی را برای این بحران فزاینده شناسایی میکنند.

بحران نیروی کار، یک موضوع کلیدی خواهد بود که در ایالات متحده در اجلاس 14 نوامبر Bakers Fly-In and Policy Summit مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

هر شرکت در صنعت نانوایی در حال حاضر با چالشی مشابه رو‌به‌رو است؛ کمبود نیروی کار.

در حالی که بسیاری از شرکتها برای حذف مشاغلی که پر کردن آنها با نیروی انسانی دشوار است، به اتوماسیون روی میآورند، برخی از تولیدکنندگان محصولات نانوایی همچنان به استراتژیهای حفظ کارکنانشان متکی هستند.

حفظ جایگاه‌های شغلی فعلی، مستلزم آموزش و سرمایه‌گذاری روی کارکنان است، با این حال، تولید‌کنندگان بسیاری از گذشته تا کنون روی این موضوع متمرکز نبوده‌اند.

به هر حال سرمایه‌گذاری در اتوماسیون ممکن است مسیری جدید برای ارتقای صنعت نانوایی در به‌کارگیری سطح پیشرفته‌تری از فناوری و جلب نظر نسل بعدی کارگران باشد.