ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

ساماندهی برون‌رفت آرد و نان از کشور با طرح هوشمندسازی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع نرخ خرید تضمینی در سال جاری، تقریباً دو برابر شده است.

 

علیزاده در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی اظهار کرد: تا کنون بالغ بر 7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که در جهت تأمین نیازهای اصلی، قدمی مؤثر بوده است. با توجه به بحرانهای پیش رو، اگر ما همین خرید را نداشتیم، شرایط بسیار بدی را تجربه میکردیم.

وی افزود: ایجاد شورای قیمتگذاری و ترغیب گندمکاران به فروش گندم به دولت، منجر به آن شده است که دولتمردان هم در شرایط بهتر قرار بگیرند و اطمینان حاصل کنند که گندم مورد نیاز کشور، تأمین خواهد شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تمام زنجیره تولید برای ما مهم است، بیان کرد: در برنامه دولت، با حذف ارز ترجیحی در جهت تأمین نهادهها، مقرر شد که دولت امکانات و تسهیلات لازم را برای سایر بخشهای تولید فراهم کند. مبنا هم بر آن بود که بانکها نیز در کنار دولت، تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهند. در واقع هدف اصلی، تمرکز بر تأمین نیاز اساسی مردم بود.

علیزاده در پایان درباره طرح هوشمندسازی نان تصریح کرد: اگر منصفانه این طرح را قضاوت کنیم، میبینیم که در سالهای گذشته، نانی که دولت بابت آن یارانه پرداخت میکرد، یا خوراک دام میشد یا از کشور خارج میشد! با این طرح اما دولت درصدد برآمده تا تولید نان در کشور را ساماندهی کند. به نظر بنده با استفاده از طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و ممانعت از ارسال به کشورهای همسایه، میتوانیم وضعیت تولید آرد و نان در کشور را ساماندهی کنیم.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران