ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سازمان ملل متحد:

مواجهه 828 میلیون نفر با گرسنگی در سال 2021

سازمان ملل هشدار داد که جهان در تلاش‌های خود برای ریشه‌کن کردن گرسنگی، شکست خورده است زیرا در سال 2021، 838 میلیون نفر غذای کمی در دسترس داشتند که 150 میلیون نفر بیشتر از قبل از همه‌گیری کرونا در سال 2019 بود.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از VOAnews، این گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه که منتشر شد، نتیجه تلاش مشترک پنج آژانس سازمان ملل متحد، از جمله سازمان غذا و کشاورزی و برنامه جهانی غذا است و دادههای آنها نشان میدهد که محرکهای اصلی ناامنی غذایی و سوء تغذیه در جهان، درگیریها، تغییرات آب‌وهوایی و شوکهای اقتصادی همراه با تبعیض‌های موجود در جوامع است.

دونگیو، مدیرکل فائو، در نشست خبری کشورهای عضو سازمان ملل متحد گفت: جنگ جاری در اوکراین، همراه با سایر درگیری‌ها در سراسر جهان، زنجیره تأمین را مختل می‌کند و قیمت مواد غذایی، غلات، کود و انرژی را بالا برده و منجر به کمبود و تورم بالای قیمت مواد غذایی می‌شود.

در آفریقا 278 میلیون نفر، در آسیا 425 میلیون نفر و در آمریکای لاتین و دریای کارائیب 56/5 میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند و در معرض گرسنگی قرار گرفتند.

در سال 2020 نیز نزدیک به 3/1 میلیارد نفر قادر به مصرف غذاهای سالم نبودند که افزایش 112 میلیون نفری نسبت به سال 2019 را نشان میدهد. آژانس‌های سازمان ملل می‌گویند که این رقم نشان‌دهنده افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل تأثیرات اقتصادی در پی همه‌گیری کرونا و عدم انجام اقدامات لازم برای مهار آن است.

این گزارش از دولتها میخواهد که منابع موجود خود را بهطور کارآمدتر به بخش کشاورزی تخصیص دهند، با این استدلال که بازده بالا و نتایج بهتر، مانند عرضه غذاهای سالمتر و فراوان، لزوماً به سرمایهگذاری بیشتری نیاز ندارد و همچنین باید به سیاستهایی از جمله محدودیتهای تجاری و بازار توجه کرد که میتواند مانع دسترسی به غذاهای باکیفیت با قیمتهای مقرونبهصرفه شود.

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست گفت: دولت‌ها باید حمایت فعلی خود از غذا و کشاورزی را برای کاهش گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه در همه شکل‌های آن اعمال کنند.

وی گفت: تغییرات متحول‌کننده، تنها راه بازگشت به مسیر رسیدن به توسعه پایدار برای ریشه‌کن کردن گرسنگی جهانی تا سال 2030 خواهد بود و این هدفی است که اکنون دور از دسترس به نظر می‌رسد.

اقتصاددان ارشد فائو گفت: پیشبینیهای بهروز شده ما نشان میدهد که ممکن است بیش از 670 میلیون نفر در سال 2030 همچنان گرسنه باشند که کاملا دور از هدف رساندن نرخ گرسنگی به صفر است که در سال 2015 بر سر آن توافق شده بود.

 

نقش اوکراین

اوکراین یکی از پنج صادرکننده برتر غلات در جهان است که به گفته فائو، سالانه بیش از 45 میلیون تن غلات به بازار جهانی عرضه می‌کند. روسیه چندین میلیون تن غلات اوکراینی را در بندر اودسا در دریای سیاه مسدود کرده است که طبق تخمین فائو، 18 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی در انبار در انتظار صادرات هستند.

این سازمان میگوید انتظار میرود اوکراین امسال 60 میلیون تن غلات برداشت کند اما از آن‌جا که ظرفیت ذخیره کافی در این کشور وجود ندارد، برای ذخیره‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد.

مدلسازی‌های فائو نشان میدهد که تأثیر جنگ میتواند میزان گرسنگان جهان را در سال جاری 13 میلیون نفر و در سال آینده تا 17 میلیون نفر افزایش دهد که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت کود و کاهش پیشبینیشده در عملکرد گندم در سطح جهان است.

مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار داد که ناامنی غذایی مزمن و فزاینده، 50 میلیون نفر را در 45 کشور به قحطی نزدیک می‌کند.

وی گفت: افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، سوخت و کودهای شیمیایی که در نتیجه بحران اوکراین شاهد آن هستیم، کشورهای سراسر جهان را به سمت قحطی سوق می‌دهد. در نتیجه آن، بیثباتی جهانی، گرسنگی و مهاجرت دسته‌جمعی در مقیاسی بیسابقه قرار خواهد گرفت و ما باید امروز برای جلوگیری از این فاجعه بزرگ، اقدام کنیم.