ارسال به دوست  نسخه چاپي 

برترین کشورهای تولیدکننده گندم در جهان کدام‌اند؟

در گزارش ژوئیه شورای بین‌المللی غلات، پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم در سراسر جهان در سال 2023-2022 به 770 میلیون تن برسد که از 781 میلیون تن سال 2021-2020 کمتر شده و 195 میلیون تن نیز برای تجارت در دسترس است.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain  ، بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، بیشتر تولید گندم در کشورهای معدودی انجام می‌شود و حتی تعداد کمتری از آن‌ها صادرکننده عمده گندم هستند. در این‌جا نگاهی به کشورهای برتر تولیدکننده گندم در سراسر جهان بر اساس بازده کل بر حسب تن از سال 2000 تا 2020 با پیش‌بینی‌های تولید و مصرف 2023-2022 آورده شده است.

 

چین

چین با 17 درصد از کل گندم جهان، در دو دهه اول قرن بیست و یکم با 2/4 میلیارد تن، بزرگترین تولیدکننده گندم جهان است. با این حال، این کشور آسیایی با 1/4 میلیارد نفر، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گندم جهان هم هست. شورای بینالمللی غلات تخمین می‌زند که چین در سال  2023-2022، 135/8میلیون تن گندم تولید و 141 میلیون تن مصرف کند.

 

هند

هند  12/5درصد از کل گندم جهان را در 20 سال گذشته با  1/8میلیارد تن تولید کرده است اما همچنین بیشترین میزان تولید گندم خود را مصرف می‌کند. هند، دومین کشور پرجمعیت جهان با  1/38میلیارد نفر، انتظار می‌رود در سال  2023-2022، 105 میلیون تن گندم تولید و  104/5میلیون تن را مصرف کند.

 

روسیه

روسیه به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان با  1/2میلیارد تن از سال 2000 تا 2020 و با در دست داشتن  8/4درصد از کل گندم، برترین صادرکننده جهان است. در حالی که انتظار می‌رود روسیه در سال  2023-2022، 85/2میلیون تن گندم تولید کند،  44/4میلیون تن گندم مصرف و  37/6میلیون تن صادر خواهد کرد.

 

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده با  1/2میلیارد تن،  8/4درصد از گندم جهان را از سال 2000 تا 2020 تولید کرده و همچنین صادرکننده‌ای اصلی است. شورای بینالمللی غلات، تولید ایالات متحده را برای سال  2023-2022، 48 میلیون تن، مصرف را  30/9میلیون تن و صادرات را در مجموع 22 میلیون تن می‌بیند. ایالات متحده، دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از روسیه است.

 

فرانسه

فرانسه  5/4درصد از کل تولید گندم جهان را برای سال‌های  2000 تا 2020 با 767 میلیون تن تأمین نموده که این کشور را به بزرگترین تولیدکننده اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.  FranceAgriMerحدود  17/3میلیون تن صادرات گندم و  32/98میلیون تن تولید را در سال 2023-2022 پیش‌بینی کرده است.

 

کانادا

کانادا با 571 میلیون تن، 4 درصد از گندم جهان را طی دوره 2000 تا2020 تولید کرده است. شورای بینالمللی غلات پیش‌بینی می‌کند که کانادا   32/4میلیون تن گندم در سال 2023-2022 تولید و  22/8میلیون تن از آن را به بازارهای جهانی صادر کند.

 

آلمان

تولیدکننده دوم گندم اتحادیه اروپا پس از فرانسه، آلمان،  3/5درصد از کل گندم جهان را با 491 میلیون تن از سال 2000 تا 2020 تولید کرده است. اتحادیه تعاونی کشاورزی آلمان پیش‌بینی کرده است که محصول گندم در سال  2023-2022 به  22/65میلیون تن برسد.

 

 

پاکستان

پاکستان با 482 میلیون تن به  3/4درصد از کل تولید جهانی از 2000 الی 2020 دست یافت. طبق پیش‌بینی وزارت کشاورزی ایالات متحده، این کشور  25/4میلیون تن گندم در سال 2023-2022 تولید خواهد کرد در حالی که مصرف آن  29/2میلیون تن پیش‌بینی میشود.

 

اوکراین

اوکراین هر ساله در میان پنج صادرکننده برتر گندم بوده و  3/1درصد از کل تولید جهان را از 2000 تا 2020 با 433 میلیون تن تولید به خود اختصاص داده است. انتظار میرود تولید 2023-2022 اوکراین به علت تهاجم روسیه، در فشار باشد اما شورای بینالمللی غلات، تولید  19/4میلیون تنی و صادرات 10 میلیون تنی را پیشبینی کرده است.