ارسال به دوست  نسخه چاپي 

طرح نصب دستگاه کارتخوان و دغدغه‌های نانوایان

طرح نصب دستگاه کارتخوان پس از چند ماه به تهران رسید و 9 هزار واحد نانوایی در تهران تحت پوشش دستگاه کارتخوان قرار خواهند گرفتند. طرحی که از سوی دولت به عنوان طرح ملی مطرح شده اما بایدها و نبایدهای بسیاری به دنبال دارد.

 

گفته می‌شود که حشمت‌ا... عسگری، معاون امور هماهنگی و اقتصادی استاندار تهران اعلام کرده است که 6800 دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های تهران نصب می‌شود اما بسیاری از نانوایان در برابر شرایط فعلی، نگرانی‌هایی دارند و می‌خواهند دولت دغدغه‌هایشان را مورد توجه قرار دهد.

نانوایی می‌گفت در شرایط فعلی که تورم در کشور چندین برابر شده و وضعیت معیشت مردم مناسب نیست، چگونه از نانوایان انتظار دارند که با وجود این همه مشکل و هزینه‌های سرسام‌آور، تنور نانوایی‌هایشان را روشن نگه دارند؟!

کارفرمای یک واحد نانوایی هم اذعان می‌کرد که هزینه خوراک کارگران نانوایی روزانه 600 هزار تومان است و این تنها یکی از هزینه‌ها است و نانوایان به سختی می‌توانند در این شرایط دشوار، هزینه‌های کارگران خود را بپردازند.

از سال 1392 تا کنون، نانوایان نرخ را متناسب با تورم در جامعه دریافت نکرده‌اند و اکنون با این طرح دولت، این قشر بیش از گذشته دغدغه شرایط معیشتی خود را دارند.