ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

سختـگیری بازرسان اداره نظارت در استان‌ها، ضروری است

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نظارت بر گندم تولیدی، از وظایف سازمان غذا و دارو است و ما در این زمینه، موظف به سختگیری هستیم.

 

دارایی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: نان، قوت لایموت مردم است و کالای اساسی محسوب میشود بنابراین موظف هستیم با دقت نظر و سختگیری بیشتر، به این حوزه بپردازیم.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته، یکی از دغدغههای اهالی رسانه، موضوع کیفیت گندم بوده است و مردم انتظار دارند که سازمان غذا و دارو بر سلامت گندم، بیشتر نظارت داشته باشند.

معاون وزیر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره سختگیریهای بازرسان اداره نظارت در استانها تصریح کرد: بازرسان اداره نظارت در استانها، سختگیریهایی بر کارخانههای آرد دارند و جزئیات، مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود جریمهای که برای کارخانه آرد و مسئول کنترل کیفیت آن در نظر گرفته میشود، بر چه اصولی خواهد بود.

وی در پایان گفت: واقعیت این است که ما موظف به سختگیری هستیم و بر این نکته تاکید میکنم چرا که گندم، کالایی استراتژیک و مهم برای کشور است.