ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل:

سازوکارها برای خرید گندم مهیا است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: در شرایط فعلی، خرید گندم باقی مانده از سال گذشته به شیوه تضمینی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

 

نوبخت در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی اظهار کرد: خرید گندم سال جاری از خردادماه در استان اردبیل آغاز میشود و زیرساختهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اکیپی متشکل از سازمان غذا و دارو، سازمان صمت و سازمان تعاون روستایی، در زمینه خرید گندم سال جاری، تعامل و همکاری دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل در ادامه درباره خرید گندم سال جاری در استان اردبیل گفت: پیشبینیها نشاندهنده آن است که به دلیل شرایط اقلیمی، خرید گندم در سال جاری کاهش خواهد داشت.

نوبخت درباره وضعیت کشت قراردادی در این استان تصریح کرد: در کشت قراردادی، سازمان تعاون روستایی ورود کرده است و کارخانههای آردسازی از این طرح استقبال چندانی نداشتهاند اما اگر سازوکار و شرایط، مشخص باشد، کارخانهها نیز به سمت این طرح گرایش پیدا خواهند کرد.

وی در پایان بیان کرد: خوشبختانه در تأمین آرد و نان باکیفیت، مشکلی وجود ندارد که البته بخشی از کیفیت نان هم مربوط به نرخ و مهارت نانوایان است.