ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

به دنبال زمینه‌سازی برای صادرات آرد هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در کمیسیون، طرحی را پیشنهاد کردیم تحت عنوان شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که در دستور کار قرار گرفته است.

 

 

عسکری در گفتوگو با نگاه هستی بیان کرد: در گذشته تمام تصمیمات، دستوری انجام میشد اما شورای قیمتگذاری متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و همچنین 6 نفر از اعضای بخش کشاورزی است که این 6 نفر، کشاورزانی خبره و متخصص در زمینه کاشت، داشت و برداشت هستند و برای تصمیمگیریها، مشورت شده و تجربیات، در نظر گرفته میشود.

وی افزود: بدون شک مشورت با بخش خصوصی، تأثیر مثبت خواهد داشت چراکه بسیاری از معضلات را بخش خصوصی میداند و با این روند، کشاورزان هم با انگیزه به تولید میپردازند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در این شورا، میزان تولید کشور در یک سال و همچنین میزان صادرات مشخص میشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، بحث خرید کیفی گندم مطرح میشود که امیدواریم اتفاقات خوبی در این راستا بیفتد.

به گفته عسکری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر استفاده از سموم و کودها شده است.

وی در بخش دیگری از گفتههای خویش با اشاره به صادرات آرد تصریح کرد: در خصوص صادرات آرد، به دنبال برنامهریزی و جذب سرمایه برای تأمین گندم کیفی هستیم تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت در این راستا بپردازند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: تصمیم در خصوص کارت نان، ناعادلانه است و مسئولان کشور، تصمیمات مناسب در این زمینه نمیگیرند.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران