ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تأثير کمبود مواد مغذي

به گزارش نگاه هستي به نقل از Worldgrain، مطالعه‌اي که در 6 سپتامبر در Frontiers of Nutrition منتشر شد نشان داد حذف غذاهاي حاوي غلات تصفيه شده و غني شده باعث شده است، که درصد بيشتري از آمريکايي‌ها دوز توصيه شده براي جبران کمبود مواد مغذي شان از جمله فيبر، فوليک اسيد، آهن و منيزيم را دريافت نکنند.

متخصص تغذيه انجمن غلات ميگويد: هرگاه تمام گروههاي غذايي يا اکثريت غذاها را از گروههاي غذايي انتخابي حذف کنيد، دچار کمبود مواد مغذي خواهيد شد و به احتمال زياد از انرژي مورد نياز براي حفظ فعاليتهاي روزانه خود برخوردار نخواهيد بود و غلات نيز از اين قاعده مستثني نيستند. مطالعات زيادي وجود ندارد که وجود مواد مغذي غلات تصفيه شده  وغني شده را در رژيم غذايي آمريکايي مورد بررسي قرار دهد، بنابراين اميدواريم اين دادهها درک لازم را براي کمک به مردم در جهت رفع کمبودهاي احتمالي مواد مغذي رژيم غذايي آنها، در اختيارشان قرار دهد.

نايب رئيس سازمان استراتژيهاي تغذيه اي، پاريس، انتاريو، کانادا، ميشيگان و ايالات متحده، اين مطالعه را انجام دادند. بنياد غلات مستقر در واشنگتن براي کمک و حمايت از تحقيق کمک مالي اعطا کرد اما در طراحي مطالعه، تجزيه و تحليل، جمع آوري، تفسير داده ها، نوشتن مقاله يا تصميم براي ارائه آن براي انتشار مشارکت نداشت.

محققان با استفاده از دادههاي بررسي سلامت و تغذيه ملي، ميزان مصرف معمول روزانه مواد مغذي،  براي رفع کمبود مردم را که در دستورالعملهاي رژيم غذايي براي آمريکاييها تعريف شده است برآورد کردند. نمونه  اين مطالعات شامل 11169 بزرگسال آمريکايي 19 تا 50 ساله و 9641 بزرگسال آمريکايي 51 تا 99 ساله بود. دو روز يادآوري رژيم غذايي 24 ساعته با استفاده از روش موسسه ملي سرطان، مصرف معمول را تعيين کرد.

بر اساس دادههاي اين مطالعه، ميزان بزرگسالان جوان تري که بيشتر از ميزان نياز کافي  فيبر دريافت ميکنند، 3.8 درصد بود. حذف 25 درصد غلات از رژيم غذايي اين درصد را به 2.6 درصد کاهش داد. حذف 50 درصد غلات آن را به 1.8 درصد و حذف 100 درصد آن را به 0.7 درصد کاهش ميدهد. در گروه سني مسن، 14.1 درصد افراد از ميزان کافي فيبر برخوردار بودند، اما حذف 100 درصد غلات از رژيم غذايي آنها اين درصد را به 3.6 درصد کاهش داد.

در ميان گروه بزرگسالان جوان، 11 درصد افراد ميزان دريافت فوليک اسيدشان کاهش پيدا کرده و حذف 100 of غلات از رژيم غذايي اين درصد را به 43.4 افزايش داد. در گروه بزرگسالان مسن، 13.8 درصد از ميزان دريافت فوليک اسيدشان کاسته شده و حذف 100 درصد غلات اين  درصد را به 56.2 درصد افزايش داد.

درصد عدم دريافت آهن مورد نياز براي افراد جوان 8.4 درصد و افراد مسن 0.8 درصد بود. حذف 100درصد غلات از رژيم غذايي اين درصد را به 10درصد براي افراد جوان و 22درصد براي افراد مسن افزايش داد. حدود 51 درصد از افراد جوان و 54 درصد از افراد مسن از نظر ميزان دريافت منيزيم زير دوز ايده آل بودند و حذف 100 درصد غلات از رژيم غذايي اين درصدها را به ترتيب به 68 و 73 درصد افزايش داد.

محققان ميگويند: از آنجا که غلات کامل معمولاً در برنامه غني سازي ايالات متحده گنجاندهنمي شوند، ممکن است اين تصور اشتباه وجود داشته باشد که غلات تصفيه شده و يا غني شده در رژيم غذايي آمريکا مورد نياز نيست.در واقع، در حالي که کميته مشورتي دستورالعملهاي رژيم غذايي توصيه ميکرد نيمي از کل مصرف غلات خود را بايد غلات کامل را در نظر بگيريد. گنجاندن غلات  تصفيه شده در رژيم غذايي، طبق مطالعاتي که انجام شده است، ضرورت غني سازي آنها را به خوبي نشان ميدهد.

علاوه بر اين، تصور اينکه همه غلات تصفيه شده جزء رژيم غذايي منفي هستند ممکن است منجر به مصرف مواد مغذي بيشتر از نياز بدن و پيامدهاي بهداشت عمومي شود؛ زيرا بسياري از غلات غني شده (يعني غلات صبحانه، نان، و ساير غلات پخته شده) داراي مواد مغذي هستند.