ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیر اداره کل غله استان البرز:

نظارت کیفی همه‌جانبه بر زنجیره تولید نان در استان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز گفت : این اداره کل در راستای بهبود کیفیت گندم ، آرد و نان اقداماتی در دستور کار قرار داده است که از آن جمله رعایت اصول نظام‌نامه کنترل کیفیت ، در زمان خرید گندم ، تحویل‌گیری و نگهداری که در حال نظارت و انجام است .

 

کریم قرشی در گفتگو با نگاه هستی گفت : با توجه به اینکه استان البرز تولید کننده گندم نمی باشد و عمده مصرف خود را از سایر استانهای تولید کننده گندم و همچنین مبادی ورودی مانند بندر امام ( ره ) و عباس دریافت می کند با بهره گیری از تکنیک های متعادل سازی کیفی در خصوص انواع گندم های دریافتی و ذخیره شده به منظور جلوگیری از نوسانات کیفی آرد و نان در استان نظارت دقیق جهت درصد اختلاط گندم متناسب با کیفیت موجودیهای هر مرکز ذخیره سازی انجام می پذیرد .

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف مسئول کنترل کیفی اداره کل غله ، نظارت بر گندم است بیان کرد : کنترل کیفیت گندم قبل از توزیع و فروش صورت می پذیرد تا آرد با کیفیت تولید و تحویل خبازهای استان گردد . بنابراین نظارت مستمر بر گندم های ورودی و نحوه ذخیره سازی و اختلاط آنها با یکدیگر از وظایف مسئولین کنترل کیفی این اداره کل میباشد تا کیفیت آرد تولیدی از استاندارد لازم و کافی برخوردار باشد .

وی در پایان خاطر نشان کرد : تقویت و توسعه آموزش و برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان و مسئولان کنترل کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است که همواره مورد توجه این اداره کل می باشد و با همکاری پژوهشکده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام می شود .