ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان مطرح کرد:

برگزاری مراسم سپاس از نانوایان در راستای تقدیر و ایجاد انگیزه برای تولید نان با کیفیت

هزاری‌زاده، معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: با کارخانه‌های آرد در تامین گندم مورد نیاز کارخانجات اعم از یارانه‌ای‌، نیمه یارانه‌ای‌، صنف و صنعت و برنامه‌ریزی جهت تخصیص سهمیه به کارخانجات بر اساس دستورالعمل‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در تعامل هستیم.

 

هزاریزاده در گفتگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی استان جهت فروش سبوس و احداث مراکز خرید گندم توسط کارخانجات با حمایت اداره کل غله استان در مناطق گندمخیز از دیگر همکاریهای این اداره کل با کارخانههای آردسازی است.

وی با اشاره به اقدامات این اداره کل در راستای تولید نان باکیفیت بیان کرد: رصد و پایش آرد تولیدی کارخانجات و رصد و پایش نان تولیدی واحدهای نانوایی با همکاری سازمان صمت و بهداشت، آموزش نانوایان به صورت تخصصی، اعطای وام به نانوایان جهت تجهیز و تعویض ماشینآلات پخت نان، تخصیص گندم باکیفیت به کارخانجات جهت تولید آرد مطلوب از مهمترین اقدامات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان در راستای تولید نان با کیفیت است.

وی در پایان گفت: برای حمایت از نانوایان در سال جاری افزایش نرخ نان را در دستور کار قرار داده و با بررسی و رایزنی وام بهسازی نانوایان را از مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال افزایش دادیم و از سوی دیگر جهت انگیزه به نانوایان مراسم سپاس و تقدیر از نانوایان را در این اداره کل برگزار کردیم.