ارسال به دوست  نسخه چاپي 

با همت شرکت‌هاي گلنان پوراتوس و بيگ‌ صنعت و همکاري مناطق 18، 16 و 14 آموزش و پرورش شهر تهران در سه هنرستان، رشته «نان، شيريني و شکلات» راه‌اندازي شد

تصويب رشته تحصيلي نان، شيريني و شکلات در هنرستان‌هاي کار و دانش تهران

در اين روزها خبرهاي خوبي مبني بر افتتاح هنرستان‌هاي نان، شيريني و شکلات براي آينده‌سازان ايراني به گوش مي‌رسد، هرچند که اين اقدام از سال پيش با افتتاح اولين هنرستان در منطقه احمدآباد مستوفي توسط مهندس حداد، مديرعامل شرکت گلنان پوراتوس آغاز شد لکن افتتاح دو هنرستان دخترانه و يک هنرستان پسرانه ديگر در هفته‌هاي جاري نشان از تداوم همکاري‌هاي مؤثر وزارت آموزش و پرورش و شرکت گلنان پوراتوس براي پر کردن اين خلأ مهارتي در نظام آموزش و پرورش کشور دارد.

 

در مراسم افتتاحيه اين رشته تحصيلي که در هنرستان شهيد ناسخيان منطقه 14 با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و شرکت گلنان پوراتوس، هنرجويان و اولياء آنها و همچنين دکتر کريمي رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان و آقاي مهندس کرمي رياست اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم صورت گرفت، مهندس حداد در سخناني اظهار داشت: افتتاح اين رشته در هر جاي دنيا که بتواند مهارت جوانان را ارتقاء دهد و آنها را به انسانهايي کارآمدتر و مفيدتر براي خودشان، خانوادههايشان و کشورشان تبديل کند جاي شعف و خوشحالي دارد. اين خوشحالي در کشور ما با سرانه مصرف نان تقريباً دو برابر نُرمهاي جهاني و ضايعات سرسامآور يقيناً مضاعف است.

وي اشاره کرد: اخيراً ما گزارشي را در مجله خودمان «پيام گلنان» منعکس کرديم که يک هنرستان مشابه در يکي از کشورهاي اروپايي صد و بيست و پنج سالگياش را جشن گرفته بود و اين در حالي است که ما با اين حجم مصرف و ضايعات، اولين هنرستان مشابه را سال گذشته افتتاح کرديم.

وي از همکاري وزارت آموزش و پرورش در خصوص تصويب اين رشته تحصيلي و از مديران کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانها که تا کنون در راهاندازي هفت هنرستان مشابه همکاري کردهاند قدرداني و آرزو کرد که اين همکاري بتواند به فقر مهارتي که در اين زمينه مهم در کشور وجود دارد، پايان دهد.

در ادامه، دکتر جهانشاهي، مديرکل آموزش و پرورش منطقه 14 گفت: هرگونه توفيق در سايه همدلي، تعامل و اتحاد اتفاق ميافتد و اين اتفاق بزرگ نيز حاصل همکاري و همدلي صميمانه بخش خصوصي و آموزش و پرورش است.

وي ضمن قدرداني از مهندس حداد به خاطر جديت در تحقق اين کار بزرگ يادآوري کرد که فرصتها امانتهاي خداوند متعال هستند و ميبايست به خوبي از آنها استفاده کنيم.

در ادامه اين جلسه افتتاحيه که با حضور هنرجويان دختر پذيرش شده و تعدادي از اولياي آنها صورت گرفت، آقاي مهندس پرتو، رئيس اداره آموزشهاي فني و حرفهاي و کار و دانش شهر تهران ضمن تشکر از مهندس حداد و شرکتهاي بيگ صنعت و گلنان پوراتوس يادآوري نمود که رويکرد نظام آموزشي کشور به سمت مهارتآموزي و تربيت نيروهايي است که بتوانند پاسخگوي نياز بازار کار و اشتغال کشور باشند.

 

 

تضمين آينده شغلي فارغالتحصيلان هنرستانهاي نان، شيريني و شکلات

محمدجواد کرمي، رياست اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم در حاشيه اين مراسم در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: افرادي که از اين هنرستانها فارغالتحصيل خواهند شد، با توجه به نياز در حال رشد بازار کار آيندهاي درخشان خواهند داشت.

وي افزود: فارغالتحصيلان اين هنرستانها بدون هيچگونه بوروکراسي خواهند توانست پروانه کسب دريافت کنند و شايد بتوان گفت بيشتر از هرکسي ما اهميت کاري را که اين هنرستانها و فارغالتحصيلان آنها در آينده خواهند توانست در جهت تحول و ارتقاء اين حرفه انجام دهند احساس ميکنيم.

رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم در ادامه درباره آکادمي اين اتحاديه بيان کرد که ما کار ساخت محل جديدي را براي آموزش نانوايان و شاغلين در دستور کار خودمان قرار دادهايم و در اين راستا از آقاي مهندس حداد هم درخواست همکاري کردهايم. اين مرکز آموزش پس از آماده شدن محلي براي آموزش نانوايان خواهد بود و نانوايان ملزم خواهند شد که دورههاي کوتاه مدت آموزشي و بازآموزي را در اين مرکز بگذرانند.