ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیر اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

استان کرمان، پیشرو در تولید نان سلامت

مدیر اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان با توجه به وسعت استان، خرید گندم را در دو ناحیه شمال و جنوب استان به تفکیک منطقه انجام میدهد و در سال جاری اولین خرید تضمینی گندم در کشور به لحاظ شرایط اقلیمی درجنوب استان کرمان انجام شد.

 

  ماهری در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: به لحاظ کیفیت دومین تولید کننده گندم دوروم در کشور هستیم و گندم معمولی یا خبازی این استان به واسطه واریته مطلوب پس از اختلاط با گندم وارداتی به استان کیفیت قابل قبولی را در صنعت آرد ما ایجاد میکند.

وی افزود: در راستای تامین اهداف سند امنیت غذایی نان سالم با 5 هدف بهینهسازی کاشت، داشت، برداشت، حمل و نقل و حمایت از توسعه و بهبود سیلوهای گندم با همیاری ادارات مربوطه مطرح و در حال انجام این مهم گام برداشته شد.

به گفته مدیر اداره غله استان کرمان در بخش حمل و نقل ضمن ارتقاء کیفیت ناوگان حمل و نقل درون استانی آرد با اتصال دو نقطه ریلی در نقاط استراتژیک استان از مزایای حمل ریلی برون استانی بهرهمند و در جهت حمایت از توسعه و بهبود سیلوهای گندم با افتتاح سیلوهای تمام مکانیزه فلزی در سنوات اخیر با افزایش 80 هزار تن، ظرفیت ذخیرهسازی استاندارد این استان را به 220 هزار تن انبار دولتی تمام مکانیزه، درکنار 260 هزار تن انبار خصوصی افتتاح و به بهرهبرداری رسانده شد.

ماهری ادامه داد: به پشتوانه دفتر فنی و مهندسی GTC ضمن بازسازی انبارهای کالاهای اساسی در بالا بردن سطح فنی و کیفی سیلوها شامل خرید و نصب دستگاههای نمونهبردار اتوماتیک و ارتقاء تجهیزات تخلیه و بارگیری شامل جک تخلیه تریلی، در بحث امنیت و پدافند غیرعامل نیز اقدامات ارزشمندی همچون تجهیز دوربینهای مدار بسته، حصارکشی و خرید دیزل ژنراتور به انجام رسانید .

مدیر اداره کل غله استان کرمان با اشاره به موضوع سبوسگیری آرد در استان کرمان بیان کرد: در سبوسگیری استان کرمان همواره پیشرو صیانت از سلامت مردم بوده و با پشتوانه دانش و اتحاد بینظیر کارخانههای آردسازی و هنر نانوایان زحمتکش و توانمند استان کرمان، توانست با جداسازی حداکثری 5/13 درصدی سبوس در نان غالب استان، فرهنگ نان سالم را عملی کند و هماکنون با افتخار صنعت آرد و نان این استان به عنوان یک برند کیفی مطلوب به هموطنان خوبمان صادر میشود و اداره کل غله استان در راستای انجام این مهم، ضمن تعدیل سهمیهبندی کارخانهها در بخش تولید آرد، دفاع از حقوق نانوایان و شرکتهای حمل آرد را در کارگروههای استانی سرلوحه کار خود قرار داده است.

ماهری در پایان گفت: درپایان از حمایتهای مدیران و همکاران مدبر، دلسوز و خستگیناپذیر شرکت بازرگانی دولتی ایران که با رهنمودها و پیگیریهای مستمر ما را در راستای اهداف کمی و کیفی تامین کالاهای اساسی و ضروری استان یاری نمودند تا گوشهای از زحمات این عزیزان منعکس و از تلاش آنان قدردانی شود تشکر میکنم.