ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سخنرانی مهندس ابراهیم پور، مدیرعامل کارخانجات آرد میلاد آذربایجان

دیدگاه توسعه محور در تولید و حمایتگر در جذب گندم داخلی داریم

سخنرانی مهندس ابراهیم پور، آغازگر مراسم مذکور بود. وی با تأکید بر اهمیت تولید داخلی گندم در جهت تأمین امنیت غذایی اظهار داشت: تاریخچه اهمیت ذخیرهسازی و نگهداری گندم به عنوان پایه اصلی تأمین غذای مردم برمیگردد به دوره یوسف پیامبر. در کشور ما نیز سابقه حفظ و نگهداری گندم سابقه صد ساله دارد، در این راستا نهضت سیلوسازی در کشور در جهت حفظ و نگهداری کیفی این محصول استراتژیک در کشور کلید خورد و به لطف خدا ذخایر قابل اطمینانی در این راستا ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اجرای سیاستهای حمایتی از کشاورزان موجب افزایش انگیزه تولید کمی و کیفی در این قشر خدوم و زحمتکش  خواهد شد، تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی خصوصاً در حوزه تولید گندم موجب کاهش وابستگی به واردات گندم خواهد شد. در این راستا ما در شهرستان مرند سیاستهای حمایتی از قبیل پرداخت هزینه حمل و اعطای جایزه یک دستگاه خودروی پراید به کشاورزانی که گندم خود را به این مرکز تحویل دهند، در نظر گرفتیم و امیدواریم این آیین اقدامی مبارک در جهت جذب بیشتر گندم در شهرستان باشد، چرا که در صورت عدم جذب مناسب گندم بالاجبار بایستی ماده اولیه تولید را از سایر شهرستانها یا از محل واردات تأمین نماییم.

مدیرعامل کارخانجات آرد میلاد آذربایجان به عزم این واحد صنعتی در جهت پیشبرد طرحهای توسعهای اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تولید بهینه و خدمترسانی بیشتر، اقداماتی در جهت بهروزرسانی تکنولوژی تولید با برترین تکنولوژی روز دنیا بولر سوئیس انجام شده و به زودی خط جدید جایگزین خواهد شد.