ارسال به دوست  نسخه چاپي 

یافته‌هایی درباره اهمیت مصرف غلات کامل

به گزارش نگاه هستی و به نقل از farmweekly ، تحقیقات جدید انجمن حبوبات و غلات (GLNC) به افزایش مصرف غلات کامل نه تنها در استرالیا بلکه در سراسر آسیا کمک خواهد کرد.

 

GLNC  دریافت که اگر مصرفکنندگان استرالیایی روزانه سه وعده به جای غلات تصفیه شده از غلات کامل استفاده کنند،  1/4 میلیارد دلار در هزینههای بهداشتی صرفهجویی میشود. 

Richard Simonaitis، مدیر اجرایی مرکز صادرات غلات استرالیا (AEGIC) گفت: یافتههای GLNC بسیار ارزشمند است.

Richard Simonaitis همچنین بیان کرد: همراه با مزایای بالقوه برای مصرفکنندگان و صنعت مراقبتهای بهداشتی در استرالیا، این شواهد واقعاً از تلاشهای AEGIC برای قرار دادن گندم استرالیایی به عنوان گزینه برتر غلات کامل در آسیا پشتیبانی میکند. این تحقیقات جدید GLNC و یافتههای قبلی AEGIC نشان میدهد گندم استرالیا دارای رنگ و طعمی خالص برای محصولات سبوسدار آسیایی است و ما میتوانیم یک دلیل بسیار قانعکننده به مشتریان آسیایی بابت اینکه چرا باید گندم استرالیایی بیشتری خریداری کنند، ارائه نماییم.

انتظار میرود در دهه آینده مصرف غلات کامل در آسیا رشدی چشمگیر داشته باشد زیرا مصرفکنندگان، بیشتر و بیشتر با مزایای آن برای سلامتی آشنا میشوند.