ارسال به دوست  نسخه چاپي 

زيرساخت‌هاي کشاورزي قراردادي در صنعت آسياباني مهيا شود

کشاورزي قراردادي، فرصتي است تا در صنعت آرد، واسطه‌ها از ميان برداشته شوند و کشاورز و توليدکننده بتوانند بر اساس يک توافق، به تعامل بپردازند.

 

سالها است که بسياري از کشاورزان، حتي گندمکاران، از نبود خريدار براي محصولات گلهمند هستند؛ هرچند دولت فرصت خريد تضميني گندم را در کنار بخشي از محصولات کشاورزي فراهم کرده است اما همچنان گلايههايي از سوي کشاورزان به گوش ميرسد و در اين ميان طرح کشاورزي قراردادي، فرصتي است تا مشکلات اين بخش تا حد امکان کاهش پيدا کند.

در اين راستا مجلس همسو با کشاورزان، قانون سال 1368 را درباره خريد تضميني اصلاح کرده است. اعظمي ساردويي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس در اين باره به نگاه هستي گفت: هرچند که اصلاح قانون خريد تضميني را به نفع کشاورزان رقم زديم و در اين خصوص با مخالفت رياست جمهوري مواجه شديم که چرا در شوراي قيمتگذاري، اقدام به تعيين قيمت براي برخي از محصولات کشاورزي در دستور کار قرار گرفته است اما همچنان درصدد هستيم با تقويت کشاورزي قراردادي، چالشهاي پيش روي کشاورزان را مرتفع کنيم.

وي افزود: متاسفانه تصميمات دولت با تصميمات مجلس در تقابل است و رئيس جمهور به معاون اول دستور دادند که تعيين قيمت خريد تضميني، متوقف شود که در مورد گندم اين امر، شدني نبود.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه تقويت کشاورزي قراردادي به افزايش کيفيت محصولات منجر ميشود، تصريح کرد: توليدکنندگان ميتوانند بر اساس نياز خود، مواد اوليه را خريداري کنند به عنوان مثال در صنعت ماکاروني، امروزه شاهد آن هستيم که شرکتهاي بزرگ به طور مستقيم به تامين گندم دوروم براي توليد ماکاروني پرداختهاند که در نهايت محصول نهايي با کيفيت قابل توجه به بازار عرضه خواهد شد بنابراين درصدد هستيم که از کشاورزي قراردادي، حمايت شود.

عليقلي ايماني، نايب رئيس بنياد ملي گندمکاران هم از طرح کشاورزي قراردادي حمايت کرد و گفت: کشاورزي قراردادي، پيشنهاد بنياد ملي گندمکاران بود و در سال گذشته توانستيم در زمينه گندم دوروم، مبادلاتي را با کارخانههاي توليد ماکاروني در دستور کار قرار دهيم، در سال جاري نيز با انجمن کارخانههاي آردسازي صحبت کرديم تا 5 ميليون تن گندم بر اساس کشاورزي قراردادي معامله شود اما متاسفانه زيرساختها ايجاد نشد.

وي با بيان اينکه کشاورزي قراردادي، بار مالي دولت را کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: دولت مجبور است در بازه زماني کوتاه، مبالغي را به کشاورزان بپردازد که کشاورزي قراردادي ضمن برداشتن اين فاصله، موجبات افزايش کيفيت گندم را نيز فراهم ميکند اما براي آنکه بتوانيم در اين زمينه فرهنگسازي کنيم، بايد زيرساختها و مکانيزم مناسب آن آماده شود.