ارسال به دوست  نسخه چاپي 

پیش‌بینی شورای بین‌المللی غلات مبنی بر کاهش تجارت آرد

طبق اعلام نتایج بررسی‌های انجام شده در 20 اکتبر، با توجه به رکود نسبی بازار در آغاز سال تجاری 2023-2022، شورای بین‌المللی غلات (IGC) پیش‌بینی خود را در خصوص تجارت آرد گندم نسبت به آخرین پیش‌بینی در جولای، 300 هزار تن کاهش داده است.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain، این شورا، تجارت آرد در سال جاری را 14 میلیون تن پیشبینی میکند که 1/1 میلیون تن کمتر از میانگین پنج ساله است و تنها اندکی بیشتر از 13/8 میلیون تن در سال 2021-2020 است. در صورت تحقق پیشبینی مذکور، این دومین کاهش چشمگیر در میزان تجارت آرد گندم از سال 2014-2013 خواهد بود که به میزان 13/1 میلیون تن معامله شد.

انتظار میرود که خرید گندم از سوی عراق، بزرگترین خریدار آرد در جهان، به علت محدودیتهای پیشبینی شده برای عرضه گندم، افزایش یابد و کل واردات آرد این کشور به بالاترین میزان در پنج سال اخیر یعنی 2/7 میلیون تن برسد.

همچنین در سال 2023-2022، افزایش جزئی در صادرات آرد به افغانستان به میزان 1/8 میلیون تن پیشبینی میشود که نسبت به 1/7 میلیون در سال 2022-2021 افزایش یافته است. واردات کشورهای جنوب صحرای آفریقا اما ممکن است کمترین مقدار در 12 سال گذشته و به میزان 1/9 میلیون تن باشد که 350 هزار تن کمتر از سال گذشته است و مصرفکنندگان محلی در بحبوحه قیمتهای بالا، به گزینههای جایگزین گندم روی آوردهاند.

بررسیهای سهماهه برای پیشبینیهای واردات نیز نشانگر کاهش واردات چین بود که واردات کل سال چین اکنون کمتر از میانگین واردات 200 هزار تنی این کشور است اما همچنان بالاتر از 100 هزار تن در فصل گذشته است.

برآوردهای واردات برخی از واردکنندگان در جنوب صحرای آفریقا نیز نسبت به برآوردهای قبلی کاهش یافته است که بیشترین کاهش مربوط به واردات 300 هزار تنی آنگولا است.

شورای بینالمللی غلات میگوید: با توجه به اینکه بخش عمدهای از آرد معمولاً از جانب ترکیه تأمین میشود، آخرین آمار صادرات ترکیه نشاندهنده کاهش شدید سالانه در ارسال محمولهها به آنگولا است.

در حالی که انتظار میرود ترکیه در سالهای 2022 تا 2023 همچنان بزرگترین صادرکننده آرد گندم باقی بماند، پیشبینی شورای بینالمللی غلات برای صادرات این کشور به دلیل شروع راکد فصل صادرات، کمی کاهش یافت. محمولههای صادراتی در ژوئیه حدود 300 هزار تن یا به عبارتی 20 درصد کاهش یافت که مقصد آنها عمدتاً آسیای نزدیک به ویژه عراق، سوریه و یمن بود.

پیشبینیهای صادراتی برای آرژانتین و ایالات متحده نیز در سه ماهه گذشته به ترتیب به 500 هزار و 300 هزار تن کاهش یافته است. انتظار میرود میزان صادرات اتحادیه اروپا نیز نسبت به سال گذشته نسبتاً کمتر و به میزان 500 هزار تن باشد.

به دنبال گزارشهایی مبنی بر محدودیتهای صادراتی دولت هند در ماه اوت و در بحبوحه افزایش قیمتهای داخلی، پیشبینی میزان محمولههای صادراتی آرد هند به 400 هزار تن کاهش یافت که بسیار کمتر از صادرات 1/1 میلیون تنی سال گذشته است. با این حال، با توجه به اقدامات اخیر هند مبنی بر اجازه صادرات آرد فراوری شده از غلات وارداتی، میزان صادرات محمولهها در ماههای آینده ممکن است فراتر از میزان فعلی باشد.