ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان:

افزایش تولید کیفی گندم، در گرو بهره‌گیری از کشاورزی بر پایه علم است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت: بخش کشاورزی، ‌محور استقلال و عاملی مهم در تامین امنیت غذایی کشور است و در سال‌های گذشته، اقداماتی بسیار خوب در جهت توسعه کشاورزی به ویژه کاشت دو محصول استراتژیک گندم و کلزا در استان خوزستان صورت گرفته است که می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها یعنی اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری اشاره نمود.

 

جهاننژادیان در گفتوگو با نگاه هستی با اشاره به وجود برخی مشکلات در مسیر توسعه و بهرهوری کامل از این بخش بیان کرد: برای برطرف نمودن نواقص، میتوان از شرکتهای دانشبنیان و گسترش کشاورزی بر پایه علم بهره برد.

وی نقش استان خوزستان را در تامین گندم کشور بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: در صورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از ظرفیتهای خوب علمی در این حوزه، میتوان شاهد افزایش تولید همراه با ارتقای کیفیت هم بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان میزان گندم خریداری شده از زمان آغاز فصل برداشت را بیش از 210 هزار تن عنوان نمود و تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته از سوی سازمان جهاد کشاورزی، امسال یک میلیون تن گندم به صورت مازاد بر مصرف کشاورزان از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در اختیار دولت و مردم قرار خواهد گرفت.

جهاننژادیان با بیان اینکه خرید گندم و کلزا در ۱۶۲ مرکز خرید غله و تعاون روستایی در خوزستان ادامه دارد، اظهار کرد: هماکنون برداشت و خرید گندم و کلزا در مناطق جنوبی، جنوب شرقی و شرق خوزستان در حال انجام است و در روزهای آینده، برداشت گندم و کلزا به مناطق مرکزی و غربی و سپس به شمال و شمال شرق استان کشیده خواهد شد.