اخبار

پایش و ارزیابی آرد تولیدی در راستای مشتری‌مداری
27 تیر 1403

مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد تابان گفت: در حال حاضر طبق دستورالعمل بهداشتی و تغذیه‌ای که از طرف وزارت بهداشت اعلام شده، استفاده از نمک بیش از 1/5 درصد وزن آرد مجاز نیست و بهتر است میزان نمک مصرفی کمتر از این مقدار باشد. درجه حرارت آرد و آب بسیار مهم است به طوری که اگر درجه حرارت خمیر حاصله حدوداً 27 درجه به دست بیاید و در تابستان اگر از آب سردتر استفاده شود، در قوام خمیر مؤثر خواهد بود.

آگهی تبلیغاتی

مجلس