اخبار

لزوم استانداردسازي ماشين‌آلات پخت نان در راستاي تقويت صادرات
1399 فروردین 19

دبير انجمن ماشين‌آلات پخت نان و شيريني گفت: واقعيت اين است که در سال رونق توليد، نسبت به سال‌هاي گذشته تحول چنداني در صنعت ماشين‌آلات پخت نان و شيريني اتفاق نيفتاد و رونق اقتصادي براي توليدکننده و مصرف‌کننده توجيه اقتصادي نداشت.

آگهی تبلیغاتی

سر مقاله

اخبار جهان

به‌روز‌رسانی قوانین مرتبط با لغزیدن و سقوط در کارخانه‌ها
1399 فروردین 19

به گزارش نگاه هستي و به نقل از فيد اند گرين، استانداردهاي راه رفتن و کار کردن روي سطوح، هر سال جزو رايج‌ترين استانداردها هستند. بر اساس داده‌هاي OSHA حدود 15 درصد مرگ‌وميرهاي اتفاقي به دليل ليز خوردن، لغزش و افتادن‌ در کارخانه‌ها روي مي‌دهند. حدود يک پنجم آسيب‌ها و صدماتي که در محيط‌هاي کار روي مي‌دهد، نيز به همين دلايل است.

مجلس